PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

 
18. 8. 2003

Program Zaklade za ostatak 2003.

Program rada Zaklade za 2003 godinu 1. Predstavljanje Zaklade Hrasno, Dubrovnik, Mostar, Srednja Bosna, kolovoz – studeni; 2. Opremanje ureda u Neumu kolovoz – rujan; 3. Promotivno istraživanje ponora Popovo polje kolovoz; 4. Promotivno istraživanje pećine Neumski Gradac rujan; 5. Izrada letka zaklade; 6. WEB stranica www.rb-donjahercegovina kolovoz – prosinac; 7. Promotivni i istraživački posjet uskotračnoj pruzi Čapljina-Zavala na dionici Dračevo-Brštanica i Ravno-Zavala u cilju prikupljanja materijala za web stranicu; 8. Preuzimanje lista «Vrutak» i promacija u glasilo Zaklade; 9. Promocija knjige «Humske župe» grupe autora studeni-prosinac.
29. 6. 2003

Statut fondacije "Ruđer Bošković - Donja Hercegovina"

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o udruženjima i fondacijama(«Službene novine Federacije BiH , broj 45/02)utemeljitelji Fondacije «Ruđer Bošković-Donja Hercegovina» dana 10.veljače 2003.godine donose Statut Fondacije "Ruđer Bošković - Donja Hercegovina"
29. 6. 2003

Rješenje o osnivanju

Fondacija "RUĐER BOŠKOVIĆ-DONJA HERCEGOVINA" Neum, podnijela je zahtjev za upis u Registar fondacija. Uz zahtjev je priložena sva propisana dokumentacija: Statut Fondacije, Ugovor o osnivanju Fondacije od 10.02.2003. godine, Odluka o imenovanju ravnatelja Fondacije od 11.02.2003. godine, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje, popis članova organa upravljanja i podaci o osnivaču.


Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)