PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  8. 9. 2003   


Deklaracija o hrvatskom jeziku i školstvu u BiH

 

Koordinacija političkih i kulturnih ustanova općina Neum, Ravno, Čapljina i Stolac Polazeći od međunarodnih konvencija o pravima djece i pravima roditelja te činjenice da je Opća konferencija Organizacije Ujedinjenih Naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) usvojila 1962. godine Konvenciju o borbi protiv diskriminacije u oblasti prosvjete, koja je postavila za cilj razvijanje suradnje između naroda, osiguravanje općeg poštivanja prava čovjeka i jednake mogućnosti za školovanje, smatramo svojom dužnošću zauzeti se za neotuđiva prava djece i roditelja te ukidanje svake diskriminacije u obrazovanju kod nas, od osnovnoga do sveučilišnoga. Radi otklanjanja i sprječavanja svake diskriminacije u smislu članka 3. navedene Konvencije, sve države koje su joj pristupile obvezuju se da će "ukinuti sve zakonske i administrativne odredbe i zaustaviti svaku upravnu praksu koja sadrži diskriminaciju u području obrazovanja". Pozivamo se na članak 2. iste Konvencije, u kome se kaže: "Sljedeći se slučajevi ne smatraju kao diskriminacija, u smislu članka 1. ove Konvencije, ako ih država dozvoli: (...) Uvođenje ili održavanje iz vjerskih ili jezičnih razloga posebnih školskih sustava ili škola s nastavom koja odgovara izboru roditelja ili zakonskih skrbnika učenika, ako je uključenje u te sustave ili pohađanje tih škola dobrovoljno i ako je nastava koja se u njima provodi usklađena s donesenim ili odobrenim propisima od mjerodavnih organa, osobito u odnosu na nastavu istog stupnja." Potaknuti neravnopravnim ustavnopravnim i stvarnim položajem hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, čiji su politički predstavnici izloženi nehumanom i nedemokratskom iznuđivanju potpisa od predstavnika međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini radi provođenja njihova programa "administrativnog ujedinjenja dvije škole pod jednim krovom" u Federaciji Bosne i Hercegovine, mi legalni i legitimni predstavnici hrvatskog naroda u općinama Neum, Ravno, Čapljina i Stolac donosimo ovu Deklaraciju u Neumu 4. rujna 2003. D E K L A R A C I J A 1. U cilju ostvarenja svojih suverenih prava hrvatski narod mora imati svoje obrazovne, znanstvene, kulturne, informativne i političke ustanove na hrvatskom jeziku u cijeloj Bosni i Hercegovini. 2. Svjesni i opredijeljeni kako obrazovanjem, od osnovnoga do visokoškolskoga, treba razvijati i promicati ljudsku osobu u njezinoj cjelovitosti, jačati i usavršavati poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda te doprinositi očuvanju mira u svijetu, želimo ostvarivati pravo na vlastito obrazovanje u hrvatskom školstvu u Bosni i Hercegovini u skladu s obrazovnim standardima drugih demokratskih višenacionalnih država u Europi. 3. U hrvatskim školama u Bosni i Hercegovini želimo odgoj i obrazovanje svoje djece prema hrvatskom nastavnom planu i programu koji će se učiti na hrvatskom jeziku. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima pravo svoj jezik nazivati hrvatskim imenom, sustavno ga učiti i proučavati u svojim obrazovnim ustanovama i njime se službeno služiti u svakoj prigodi: obrazovnoj, znanstvenoj, političkoj, upravnoj, sudskoj, medijskoj... Ničim ne osporavamo da imaju vlastite škole i ista prava i ostali narodi i nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. 4. Iznuđeno načelno pristajanje na administrativno ujedinjenje "dvije škole pod jednim krovom" u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i najavljeni zajednički nastavni plan i program, smatramo nasiljem nad pravom hrvatskog naroda i kršenjem njemu ustavom zajamčenih prava u Bosni i Hercegovini. Zato, poštujući slovo i duh Konvencije UNESCO-a, ne možemo prihvatiti navedene postupke međunarodnih predstavnika u Bosni i Hercegovini. 5. Pozivamo sve hrvatske političke stranke, sve hrvatske ustanove i udruge, predstavnike u zakonodavnim i izvršnim tijelima vlasti, Katoličku Crkvu, roditelje i sve Hrvate da još jednom iskažu više puta očitovani plebiscit o ostvarenju i poštivanju prirodnih i ustavnih prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini na svoj hrvatski jezik, obrazovne, kulturne, znanstvene i druge ustanove koje im jamče opstojnost, ljudska, građanska i nacionalna prava. 6. Hrvatski će narod svim demokratskim sredstvima, ako je potrebno i referendumom, braniti svoje neotuđivo povijesno i ustavno pravo na ostvarenje, čuvanje i promicanje svoga nacionalnoga, kulturnoga, vjerskoga i svakoga drugog identiteta, sve do političke odluke o načinu svoga opstanka u Bosni i Hercegovini.


Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)