PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  23. 9. 2008   


Gornji Polog: Stećak, lov na jelena i zub vremena

 

Sve ćete to naći kada s juga ulazite u neogensko polje Gornjeg Pologa. Zapravo, pored puta a malo prije samoga polja, pored današnjeg groblja, čekati će vas jedna grupa stećaka, poput dobrih domaćina ili svatova koji su se tu časkom, radi odmora, zaustavili. I pozdraviti će te ih spontano jer se dojma dobrih domaćina nikako nećete moći riješiti. I kao da čujete onaj topli i srdačni srednjovjekovni otpozdrav, govor naših predaka. Oni su sada taj kamen i tako, radi nas, preživljavaju stoljeća i milenije. A mi smo toga rijetko svjesni pa prolazimo pored njih kao pored obične stijene. A oni, naši preci, čvrsto zagrljeni zubom vremena, nestaju nam pred očima pokazujući grozničavo kakvu rijetkom prolazniku, ljuti boj i oklop sa svog kamena biljega ili slavni lov na jelena. I čude se što bi s djecom njihovih sinova: Anta, Radana, Vignjeva; što su tako zabrinuti i zar ih ne zanimaju slavni bojevi njihovih djedova ili lov na jelena o kome se dugo, dugo i naširoko pripovijedalo...


Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)