PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  4. 11. 2008   


Iz tiska izišla knjiga GEOSTATISTIKA KRŠA DINARIDA autora Prof. dr. sc. Pere Marijanovića

 

Knjiga GEOSTATISTIKA KRŠA DINARIDA autora Prof. dr. sc. Pere Marijanovića predstavlja, prema njegovu mišljenju, numeričku poeziju o kamenu i vodi na prostorima krša Dinarida. Neskrivena i skrivena ljepota djela vode u kamenu trebala bi biti dovoljan razlog da suvremeni čovjek prestane u njemu tražiti deponije za svoj agresivni otpad. To djelo bi trebalo izazvati divljenje kod ljudi a ne požudu da na jeftin način skloni svoj vlastiti otpad što dalje od vlastite kuće. Autor je istražio i obradio tisuće vrijednih informacija nastalih različitim ali ispravnim mjerenjima unutar morfoloških fenomena u kamenu nastalih radom tekuće vode. Takva istraživanja autora uvode u osebujan svijet uradaka vode u kamenu kroz geološku povijest. Kada se taj svijet opiše brojevima, tim znanstvenim fluidom sposobnim ući i u najsitniju poru objekta, eto numeričke poezije posvećene prirodnom umjetniku u kamenu - vodi. Pokrenite opciju više i pročitajte prvi, uvodni dio knjige GEOSTATISTIKA KRŠA DINARIDA. 

POGLAVLJE 1: UVOD

 

Gospodine, hvala ti što se zanimam za tvoje djelo!

Ali ako pomislim da sam potpuno shvatio

 zrno pijeska što  besciljno vrluda tvojim kosinama, 

neka mi reknu da lažem!

 

Numeričke analize predstavljaju trend u znanstvenim istraživanjima danas. Možda bi se čak moglo konstatirati kako su ponekada i pretjerane i kako nalikuju jedne drugima pa i kada se radi o potpuno različitim znanstvenim oblastima.

Međutim, u svijetu razvijenoga krša, odnosno u svijetu vode i kamena,  na „igru brojeva“ bi mogli gledati kao na svojevrsnu numeričku poeziju o tom čudesnom Božjem djelu koje nam je pred očima ali ga ipak, u punini svoje savršenosti, često vidimo samo zahvaljujući upravo toj poeziji.

Krš i njegova vječita mijena izazvana geološkim procesima te, posebice, zemljinom egzodinamikom, izvorom je stalnih promatranja i mjerenja koja ne samo da potrebuju numeričku analizu, već su počesto one i jedini način da se otkriju skrivene zakonitosti po kojima se te mijene upravljaju. Bilo da je riječ o njegovoj općoj formi, pojedinačnim oblicima unutar njegove morfologije, produktima  raspadanja stijena u sve sitnije komade i zrna, njezina ispucanosti, poroznosti i slično.

Sve su to pojave koje obiluju rezultatima mjerenja ili samo promatranja. Pritom vjerujemo kako naš skup izmjerenih podataka u sebi nosi poruku o cjelini iz koje je uzet, te ju je samo potrebno na  znanstven način izlučiti i podastrijeti kao znanstvenu istinu. Taj posao nije lagan, ma koliko se danas raspolagalo sa relevantnim znanstvenim metodama i nezamislivo brzom tehnikom računanja. Istraživača uvijek prati pitanje: Je li statistički skup kojim raspolaže , svojom matematičkom nutrinom „zakačio“ baš ono što bi on želio ispitati?

Tom poslu nikako ne pogoduje baš to pretjerano oslanjanje na tehniku i automatiku znanstvenih istraživanja, prepušteno logici strojeva i suhoparnih numeričkih procedura, te lišeno čovjeka i njegovoga logičnog prosuđivanja. A opet, ako je čovjek taj koji jedino prosuđuje, tada lako odluta u avanturu čak samo podsvjesnog potvrđivanja svoj
Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)