PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  11. 2. 2009   


Izazvana poplava Popova Polja, snimio Stanislav Vukorep

 

Na brzinu se gradi kakva takva privremena komunikacija na prekinutoj prometnici.


Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)