PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  28. 8. 2007   


Još jedna pjesma o moru, autora Maria Kneževića - M. Kei

 

Da je hrvatska ljubav prema Domovini univerzalna, jednaka za svaki kamen, cer i morsku kap, za sve gdje je prah otaca naših, pokazuje i ova pjesma. Pjesma jednog "kontinentalca" (rođen je u Čeljevu), ispjevana moru jezikom onih koji su rođeni na njegovoj obali i plove njegovim plavim površinama. Počujte ljepotu te pjesme. Izvor: Deset godina kulturno-umjetničke manifestacije DOBROJUTRO MORE, Monografija, Nakladnik općina Podstrana, Glavni urednik Dr. Milan Vuković, stranica 61, godina 2006.Mario Knežević  -  M. Kei

 

Još jedna pjesma o moru

 

More bit da je more mora

Digot srića

Digot kruv sa sedan kora.

 

More bit da je more muka

Ma juvik ka sidro

Ka nika sritna luka.

 

More bit da je more tajna

Ludo ka nevera

Ma lipo ka divna bajna.

 

Ipak, jema bit da je more mati

Zvizda sivernica

Ća te puten prati.

 

I da je vično ka vični plamen

More ti je svetinja

Sudbina i amen.
Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)