PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  25. 2. 2009   


Katolička crkva na Palama, autor fotografije don Bernard Marijanović

 

Katoličku crkvu na Palama bi željeli uvrstiti u naš Virtualni muzej ako bi dobili podatke o njoj. Također bi u ovu tematsku cjelinu željeli uvrstili i pravoslavnu crkvu na Palama ako bi dobili takve podatke.


Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)