PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  5. 9. 2007   


Moja Domovina, Ivanec, "Ivonjska klet", slikovna prezentacija

 

Slikovna prezentacija "Ivonjska klijet" naš je doprinos razvijanju svijesti kod svih nas o postojanju zajedničke nam Domovine, tamo gdje su se naši preci davno naselili. Hirovi povijesti dijelili su je na različite države, uvijek kao ustupke hegemonijskim težnjama za širenjem na toplo more. Možda je, u tom pogledu, najgorču poruku poslala današnja BiH. Nakon uspostave F BiH, sve državne snage su usmjerene u preotimanje prostora, progon naroda, zabranu jezika i svih duhovnih sloboda koje pripadaju samo svakom Narodu, a niti jednoj državi. Davno zamrlom zveketu sepeta po kršćanskim prostorima, danas odgovara besramna prisila gledati i plaćati tuđu televiziju. To je najcrnji terorizam koga jedna država uopće može nametnuti jednom narodu. Sepeti su zauvijek odnosili mušku djecu, danas je lov na ljudsku dušu. A sve u cilju širenja jednoga naroda na prostor drugoga, zašto je najbesramnije iskorištena zajednička država. Mi, i pored toga, prihvaćamo današnji politički ustroj kao povijesnu nužnost, državi poklanjamo iskrenu i neupitnu lojalnost, ali je ljubav rezervirana samo Domovini. Zahvaljujemo studentima Geotehničkog fakulteta Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, na prilozima koje ćemo vam, u nastavcima, pokazati. Pokrenite opciju više i uživajte u Najljepšoj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)