PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  16. 6. 2009   


Moja Hercegovina (2), Maslina i kameni biljeg

 

Nisu stećci jedini kameni biljezi Hercegovine. Njihovo nastajanje iskonska je potreba našega težaka kroz povijest. Baš kao što je i maslina i njena duboka i neraskidiva veza s mentalnim ustrojem našega čovjeka. "Evo me, tu sam!" poruka je kamenog biljega pored masline. Komu? Cijelom svijetu, planetu, kozmosu! Nekomu tamo! Kamen, težak i maslina bitak su Hercegovine. O njima se može razmišljati koliko hoćete, ali se nikada do kraja ne mogu dokučiti! To je misterij koji traje i koji će trajati vječno. U tom misteriju je tajna hercegovačke nepokorivosti. Postala je kao Hum i takva će vječno ostati. (Prizor iz sela Praovice, Gradac, općina Neum)


Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)