PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

 

Datum objave:  20. 3. 2006   


Naš speleološki park prirode - Biseri u speleološkom đerdanu Hercegovine: Voloderova pećina

 

Ulaz u, danas zatrpanu, Voloderovu pećinu na lokalitetu Tvrdovice, selo Radetići. Prema kazivanju, pećina po obliku i dimenzijama odgovara onoj Šaraića peći. Nekada je neki Voloder trgovao s volovima, išao je čak u Nevesinje kupovati, te ih je čuvao u toj pećini. Zato se i kaže Voloderova pećina. Tu ih je klao te meso prodavao preko obližnje granice u Dalmaciju. Očito je dobro zarađivao, jer je mnogo poslije, jedna djevojka promatrajući pećinu, vidjela miša kako nosi zlatnike. To je ispričala te se razvila prava drama oko toga tko je uzeo novac. Pećina je inače predstavljala klasičan ponor u kršu. Oko njega se formirala naplavina plodne crvenice i danas su to njive na imanju Trdovice. Kao i mnogi naši drugi ponori, u procesu intenzivne erozije tla, izgubili su svoju nekadašnju hidrološku funkciju. Zaklada planira provesti radove na otvaranju ulaza u pećinu. Pokrenite opciju više i pogledajte mjesto gdje je Voloder krio svoju veliku zaradu od prodaje volova. Na obadvije slike naš vrijedni Božo Daničić, živa enciklopedija ovog kraja, pokazuje pećinu i mjesto gdje se krio novac od prodaje volova!


Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)