PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  4. 11. 2009   


NEVESINJE I ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE (4), Toni Šarac

 

Četvrti nastavak od ukupno devet koliko će ih biti objavljeno. Prigodna fotografija: Don Marijan Kelava, prvi župnik u Nevesinju.Prvi župnik, gradnja župne kuće i crkve Marijina Uznesenja

 

Utemeljenjem katoličke župe u Nevesinju, biskup Buconjić imenovao je i prvog župnika ove uistinu prostrane župe. Bio je to don Marijan Kelava (1870.-1934.). Don Marijan je, inače, bio prvi svjetovni svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, koji se zaredio nakon uspostave redovite hijerarhije u BiH, 1881. (R. Perić, Da im spomen očuvamo, Mostar, 2000., str. 214.) Pred njim je stajala nimalo lagana zadaća uspostavljanja župe za “Božje stado na golemim pašnjacima prostranoga nevesinjskog okružja”. Po dolasku u Nevesinje, o neimaštini koja je snašla cijeli kraj, don Marijan je pričao: “Moj brate, koliko sam puta kao župnik u Nevesinju sjeo za stol da objedujem, a ono nema ništa drugo nego komad suhe ječmenice i šaka suhog sira torotana i vode. Pa ja pritisni sir kruhom, a ono ni kruh mari za sirom, ni sir za kruhom, ko oboje suho, ko poprženo, i ne prianja jedno za drugo. Pa nekako sakupi u šaku, zaspi u usta, prožvakaj, progutaj nekao sa silom, pa onda iz čaše spušći vodu niz grlo ko u mlinici niza žlib, pa eto tako.” (J. Zovko, Uspomene, I., str. 390).

 

Odmah po osnutku župe i dolasku u Nevesinje, župnik don Marijan Kelava krenuo je s izgradnjom župnih objekata. Iste godine (1899.) on je, uz pomoć svojih župljana, sagradio prostranu župnu kuću, kao bi se iz samog mjesta podizala župa. Potom se krenulo s traženjem pogodne lokacije za gradnju crkve, koja se potom dobiva na lijepom mjestu zvanom Megdan, neposredno uz župnu kuću, a uz koju će kasnije niknuti i samostan časnih sestara franjevki. Gradnja crkve započeta je 1901., a završena je 1903. godine. Gradnju je puno pomagao Gašpar Precca, katolik, podrijetlom Albanac, oženjen Ankom, rođ. Zelenika. Precca (Preka) je došao u Nevesinje po ulasku Austrije u Bosnu i Hercegovinu, gdje je bio liferant za vojsku (Sjećanja Ilije Martića, Dumo i njegov narod 1979, str. 28). O glasovitoj obitelji Precca, koja je svojim radom na kulturnom, nacionalnom i političkom planu zadužila ne samo Hrvate katolike Nevesinja, nego i cijeli nevesinjski kraj, bit će posebno riječi u dijelu rada koji se odnosi na hrvatski kulturni procvat u Nevesinju i političko organiziranje Hrvata Nevesinja.

 

No, kako se već dosta ranije razmišljalo o uspostavi župe, usporedo s tim se planirala i izgradnja crkve. Naime, prema dostupnoj dokumentaciji Arhiva Hercegovine u Mostaru i arhiva Biskupskoga ordinarijata u Mostaru, župnu crkvu Marijina Uznesenja u Nevesinju projektirao je poznati i priznati arhitekt Maximilian Max David. Međutim, kako je vidljivo u izvatku iz projekta za izgradnju crkve, nacrte po kojima je crkva građena arhitekt David je uradio još u prosincu 1897., dvije godine prije utemeljenja župe. Podsjetimo da je ovaj arhitekt projektirao, između ostalih građevina, i Biskupski dvor u Mostaru, crkvu Uznesenja Marijina u Širokom Brijegu itd.

 

Umjetnička vrijednost crkve - detaljniji opis

 

Kako bismo dobili kompletnu sliku arhitektonskog izgleda nevesinjske kamene ljepotice za koju, između ostalog, možemo reći da je i životno djelo župnika don Marijana Kelave, u sljedećim redovima donosimo detaljniji opis crkve, na temelju kojega možemo sagledati njezinu arhitektonsku vrijednost. Istodobno, jasno se vidi da je gradnjom ovakve lijepe i prostrane crkve dan itekako veliki značaj katoličkoj zajednici nevesinjskih strana.

 

Župna crkva u Nevesinju, s elementima neoromanike, prema zamisli arhitekta Davida, pripada tipu jednobrodnih crkava pravokutnog tlocrta, s polukružnom oltarnom apsidom i zvonikom prislonjenim uz pročelje crkve. Orijentirana je u pravcu istok-zapad, s manjim otklonom prema sjeveru, a ono što ovu crkvu izdvaja iz mase drugih naših crkava jest to što sa sjeverne i južne strane crkvene lađe ima po dvije bočne kapele, koje su dva metra izvučene iz ravni objekta crkve. Dimenzije crkve, mjerene izvana, su 11,80 x 25,65 m, odnosno 15,80 x 28,75 m mjereno s bočnim kapelama i zvonikom. Visina zvonika je oko 20 metara, a sam ulaz u crkvu je uzd
Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)