PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  1. 4. 2007   


PULJIĆI SA GORNJEG BRŠTANIKA, piše Anđelko Puljić dipl.oec. iz Donjeg Miholjca

 

Evo nekoliko podataka o Vinku Puljiću, njegovoj braći i sestrama i roditeljima. Vinko Puljić rođen je 18.08.1930 godine u Nevesinju, crkveni dokumenti vode mu se u Mostaru u samostanu. Otac mu je dao krivu godinu rođenja 1932 godinu da ne ide na omladinske radne akcije, pa mu je u svjetovnim dokumentima i osobnoj karti upisan datum rođenje 15.08.1932 godine. Vinko se oženio 1956 godine sa Danicom Krnjić i odtada sa svojom obitelji odlazi u Šabanovića Do- Bivšina.
Ima šestero djece: Cvijeta, Dragica, Mile, Dominko, Darko i Tihomir i svi su živi i zdravi.
Vinkovi roditelji otac Boško i majka Janja rođena Knežević imali su osmero djece.
S njima su živjeli na Gornjem Brštaniku i u Bivšini kod Nevesinja.
Vinko je sa suprugom i djecom živio u Šabanovića Dolu do 1970 godine kada svi zajedno dolaze u Donji Miholjac gdje su mu bila ostala živa braća.

Djeca Boška Puljića i Janje,rođ.Knežević:

1. Cvijeta Puljić rođ 1917 god. Udata za Niku Raguža, dvoje djece: Janja i Marko danas žive u Pleternici i Gradcu Požeškom, Cvijeta je umrla 1955, a Niko 2005 godine
2. Mato Puljić rođ. 1920 godine umro 2002 godine u D.Miholjcu imao troje djece Katica, Josip i Marija, još su živi Marija i Josip
3. Martin Puljić rođen 1922 ili 1924 godine, nestao – poginuo pretpostavlja se 1945 godine na povlačenju Hrvatske vojske iz Makarske prema Sarajevu.
4. Kata Puljić  umrla kao malo dijete
5. Luka Puljić rođen 1928 godine , poginuo u nesreće na radu 1977 u D.Miholjcu , dvoje djece: Dominko i Darko
6. Vinko Puljić rođen 1930 god.
7. Janko Puljić rođen 1935 godine, došao u D.Miholjac 1964 godine zatim sa obitelji otišao u Australiju 1969 godine, supruga mu je Slavka rođena Marić, djeca Božo, Pavo i Josip svi živi.
8. Dominko Puljić rođen 1938 godine, mjesto rođenja Gornji Brštanik općina Stolac.
Umro je 1981 godine , djeca: Anđelko i Dominka. Došao je u Donji Miholjac 1960 godine.

Moj djed Boško Puljić umro je 1962 godine,a baka Janja Puljić umrla je 1968 godine, sahranjeni su u Šabanovića Dolu.

Prema priči Vinka Puljića Gornji Brštanik nastanjivali su isključivo Puljići koji su se kasnije prozvali Handžići, Ilijići, Gaštanovići, te Vidići i Puljići. Puljići su tijekom vremena sa ostalima izgubili direktno krvno srodstvo jedino se nisu smjeli ženiti i udavati sa Vidićima koji su dobili prezime po Vinkovom predjedu Vidi – Vidići i bili su u direktnom srodstvu sa Puljićima.
Bilo je pokušaja poslje rata da svi prijeđu u Donji Brštanik, ali su se oni tome oduprli i ta akcija posljeratnih komunističkih vlasti je propala (sa Stjepan Krsta, Gornjeg Brštanika da se svi nasele u Donjem Brštaniku)- Vinko o tome zna naravno više.

Još samo kratko da je moj djed Boško Puljić imao  šestoro braće: Ilija, Nikola, Vido, Stojan, Andrija i Jozo. Boško i Vido bili su blizanci. Njihovih potomaka ima još živih, to zna Vinko, ali neću Vas sada opterećivati i tim podacima.

 
Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)