PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  29. 7. 2004   


SERDAR LAZAR PREVIŠIĆ: "SLAVNI GOSPODINE, ZEMLJA JE NAŠA A AVLAST VAŠA"

 

Istraživali smo Previš te u sklopu toga posjetili grob potkomandira serdara Lazara Previšića (na slici). Bio je vrlo cijenjeni vođa Hercegovačkog ustanka. Bio je u delegaciji Hrvata katolika, 1908. god., koja je posjetila cara i Beč. Priča se kako je, za vrijeme jednog dočeka cara a kada je ovaj upitao "Čija je ovo zemlja" očekujući ono podaničko "Vaša, visosti", serdar Previšić odlučno istupio i zagrmio: "Slavni gospodine, zemlja je naša a vlast vaša". To je dirnulo cara i potaklo da serdara nagradi odličjem. Na njegovom grobu je ucrtano 7 odličja koje je za života primio! Takav mudri i odlučni odgovor serdara, koji je zadovoljio i cara i vječitu težnju čovjeka s kamena da svoju zemlju nikom i ni po koju cijenu ne da, trebao bi biti putokaz i današnjim generacijama.


Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)