PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  3. 2. 2009   


Stećak Podveležja, autor fotografije Toni Šarac

 

Pogled na stećak uvijek je kao pogled na djeda, našega starog kamenara, čovjeka vječno spremnog na sve nevolje, čovjeka koji se vječno nadao dobru ali je spremno čekao mnogo vjerojatnije zlo. Zato je i u smrti tijelo pokrio teškim kamenom, da ga zaštiti, a dušu vječnim križem, onim istim koga je za života strpljivo nosio. Kao da je slutio svu ljutoću i grkoću vremena koje dolaze poslije njegove smrti. Vremena koja su, poput vihora koji čupa stabla, čupala i ljude iz praha djedova i nekuda odnosila, tako daleko da su njegova djeca završila u ljutoj zavadi pa su čak i ratove vodila, jedna protiv drugih, čim im je Kraljica u nevolji minula u progonstvo. Zato je svoj križ i svoju vjeru u dobroga Boga, ostavio kao znamenje djeci, da ne lutaju već da se cilja, kraja i mirnih voda drže, mudro i strpljivo kako je to i sam činio!


Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)