PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  1. 10. 2008   


Tiha patnja, Jelena Bender

 

Izvor: Zbirka pjesama "Hvala što želite da živim", naklada fondacija "Ruđer Bošković - Donja Hercegovina", stranica 158.TIHA PATNJA

 

Velika je moja bol

Oko nje su zidine

I ne može da se do nje dopre

Skrila se tu u meni

Neće da krene

Da ode daleko od mene

Već se kao stjenica prilijepila

Za mene

I boli

A nema se kome reći

Ostaje tiha patnja i nemir

I čekanje ... da ode
Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)