PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


 
 

Datum objave:  12. 4. 2005   


ŽUPNA SJEDIŠTA - ŠKOLSKA SREDIŠTA (Dr. sc. don Ivica Puljić)

 

Pokrenite opciju više i pročitajte tekst o povijesti našeg školstva autora dr. sc. don Ivice Puljića. Izvor: "Crkva na kamenu", broj 3(292), stranica 6. 

ŽUPNA SJEDIŠTA - ŠKOLSKA SREDIŠTA
Dr. sc. don Ivica Puljić

Kad su u našem kraju polovicom 19. st. za župnike došli učeni talijanski isusovci, kao i svugdje i ovdje su uznastojali unaprijediti školstvo. Tako su u gradačkoj župnoj crkvi utemeljili pravi kolegij. Isusovac Vinko Basile dodao je sagrađenoj župnoj kući još neke prostorije i službeno otvorio pravi pravcati kolegij!

 

 

U tursko doba na našem se po­dručju zbog siromaštva, rop­skog položaja i borbe za goli život nije moglo posvećivati pažnje školovanju ljudi pa je nepismenost bila opća pojava. Tako je to bilo i u drugim krajevima Turske koja je veoma zao­stajala u pogledu školstva za Europom  Uglavnom su svećenici bili pismeni na našem području. Krvavo stečeno zna­nje u susjednom Dubrovniku i u uči­lištima u Italiji oni su stavili u službu svom narodu, koliko god su to mogli, na župama gdje su bili poslani. Uz vje­ronauk, koga su predavali svim uzra­stima i svake nedjelje prije misa javno provjeravali stečeno znanje, darovitijim đacima su posvećivali posebnu pažnju: okupljali su ih oko crkve, učili ih čitati i pisati a proučavali su i ostale školske predmete. Ova prosvjetna dje­latnost naših župnika bila je od velike koristi našem narodu. Ovako opisme­njene darovitije mladiće roditelji su uz pomoć biskupa, župnika i dobro­činitelja namještali u Dubrovniku da bi nastavili svoje školovanje. Tako je s područja trebinjsko-mrkanske bisku­pije bilo mnogo više školovanih ljudi nego iz ostalih krajeva u BiH.

Na žalost, ti mladi nisu mogli svoje znanje upotrijebiti u svom rodnom kraju na korist svoga naroda, ali ih susrećemo u svim zanatima po Du­brovniku pa i među slavnim pomorci­ma. Druga generacija je dosezala same vrhove svjetske znanosti. Spomenimo samo najvećeg hrvatskog i vrhunskog svjetskog učenjaka isusovca Ruđe-ra Boškovića, čiji je otac Nikola kao mladić otišao iz Orahova Dola u Du­brovnik i tu izučio trgovinu. Ruđer Bošković se zanimao za rodni kraj svoga oca. Njegova sestra Anica, hrvat­ska književnica, u oporuci je ostavila svojoj si
Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)