PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

 
2. 4. 2005

RAGUŽI, POVIJEST I RODOSLOVLJE

Izašla je knjiga o porijeklu Raguža, autora Stojana Raguža - Gunjinovića iz Požege (rođen u Kruševu kod Stoca). Na blizu 1000 stranica Stojan je prikazao svoj dvadesetogodišnji istraživački rad o svome rodu.
14. 3. 2005

Božo Goluža, PREGLED POVIJESTI HRVATSKOGA NARODA

Autor: Prof. dr. Božo Goluža. "PREGLED POVIJESTI HRVATSKOGA NARODA". Priručnik za studente. Nakladnik: Crkva na kamenu. Biblioteka Crkve na kamenu - knjiga br. 84. Slika na naslovnici: Dolazak Hrvata na Jadran (Oton Iveković, 1905. godina). CIP - Katalogizacija u publikaciji Gradska knjižnica Mostar. Mostar, 2004. godina.
10. 3. 2005

Testament za treće tisućljeće, Ivan Pavle II

"Testament za treće tisućljeće". Autor: Ivan Pavle II. Biblioteka: DUHOVNA BAŠTINA. Drugo izdanje. Prometej, Zagreb, 2001. godina.
14. 2. 2005

OPORUKE KANCELARIJE STONSKOG KNEZA

Dr. sc. Marijan Sivrić; "Oporuke Kancelarije stonskog kneza, od sredine 15. stoljeća do 1808. godine". Državni arhiv u Dubrovniku, 2002. godine. CIP - Katalogizacija u publikaciji Dubrovačke knjižnice Dubrovnik.
28. 1. 2005

KOMITET 300

Dr. John Coleman "HIJERARHIJA ZAVJERENIKA: KOMITET 300". DETECTA. Biblioteka: ARMAGEDON. Prevela: Neđeljka Batinović.
23. 12. 2004

KRŠNI ZAVIČAJ BROJ 37

Iz tiska izišao novi broj Kršnog zavičaja. Na 318 stranica tiskano je mnogo vrijednih priloga iz naše sadašnjosti i prošlosti ali se daju naslutiti i poruke za budućnost.
3. 12. 2004

KAPELA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U MOSTARU

"KAPELA FRANJEVAČKOG SAMOSTANA U MOSTARU". Nakladnik: Hercegovačka franjevačka provincija. Mostar 2004. godine. ISBN 9958-9213-1-6 1.Škunca, Bernardin COBISS.BH-ID 13733382.
26. 10. 2004

PONOSAN I NEUSTRAŠIV

Naziv knjige: Ponosan i neustrašiv, život i djelo don Ante Romića. Zbornik o don Anti Romiću (1903. - 1964.). Priređivač: don Ljubo Planinić. Izdavač: Župni ured Kruševo. CIP - Gradska knjižnica Mostar. UDK 821.163.42(497.6).09(082) 821.163.42(497.6): :929 Romić A. Godina izdanja 2004.
26. 10. 2004

STRADANJE HRVATA KRUŠEVA

Opisano stradanje Hrvata Kruševa u turskom razdoblju, razdoblju prvog i drugog Svjetskog rata te Domovinskog rata. Autor: don Ljubo Planinić. Izdavač: Župni ured Kruševo.CIP - Gradska knjižnica Mostar. UDK 355.293(497.6 Kruševo = 163.42) ".../1995". Godina izlaska: 2004.
20. 10. 2004

Netko je ubio proljeća - zbirka pjesama

Pjesnikinja Lucija Marković - Šakić iz Viteza. Nakladnik: HKD NAPREDAK podružnica Vitez. ISBN 9958-842-14-9. CIP: 821.163.4(497.6)-1. COBISS.BH-ID 13165830. 2004. godina.
6. 10. 2004

Prof. dr. Pero Marijanović "MORFOLOŠKE POSEBNOSTI I LEGENDE RIJEKE NERETVE"

Nakladnik: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru. Knjiga predstavlja rezultate znanstvenoistraživačkog projekta. Autor: Prof. dr. Pero Marijanović. Projekt je pomogao REC (Regionalni centar zaštite okoliša za srednju i istočnu Europu). UDK 551.435.11(497.6Neretva)(0.064) 627.152.12(497.6Neretva)(0.964) 2004. godina
27. 8. 2004

GORUŠIČINO ZRNO

Izišla je knjiga pjesama neumskog pjesnika Pere Pavlovića "Gorušičino zrno" u nakladi STAJER-GRAF d.o.o. 2004, Zagreb.
27. 8. 2004

VRIJEME PRIPRAVNOSTI

"Vrijeme pripravnosti" Mile Maslaća rođenog 1949. godine u Cerovici - Donje Hrasno, Neum. Davno otišao iz rodnog ktaja, vinuo se visoko u visine pjesničke i umjetničke, a dušom i srcem ostao vezan za rodni kraj. Knjiga je izašla u nakladi STAJER-GRAF - Zagreb 2004.
16. 8. 2004

ŠIROKOBRIJEŠKA BAŠTINA

Izašla je jedinstvena i vrlo vrijedna knjiga "ŠIROKOBRIJEŠKA BAŠTINA", autora Ivana Dugandžića. Nakladnik MATICA HRVATSKA ŠIROKI BRIJEG, Biblioteka Vrisak, Knjiga 3, Široki Brijeg, 2004.
6. 7. 2004

REFORMA VISOKOG ŠKOLSTVA U BiH (Matica hrvatska Mostar, zbornik "Motrišta" br. 30, svibanj 2004., str. 32 do 38)

Prof. dr. sc. Pero Marijanović Sveučilište u Mostaru Opći politički okvir Početak zadnjeg desetljeća prošlog stoljeća početak je vrlo burnih političkih događanja na prostorima dotadašnje Republike BiH i šire. Ma koliko su ti događaji iznenadili žestinom ipak su samo logičan nastavak onog što se događalo u tom stoljeću i ranije. Kriza je na ovim prostorima dugo rasla a na nju se odgovaralo uglavnom samo dekorativnim i maskirnim političkim potezima. Pod njima, kriza je još više bujala i prijetila eskalacijom; na kraju to se samo i dogodilo. Krizu i njenu eskalaciju ratom nije skrivila loša ekonomija kako se to često misli, ona ju je samo ubrzala i pojačavala, već iskonska snaga uporno potiskivanog nacionalnog života. Naime, u proteklom sustavu proklamirana je magična formula potpunog i trajnog rješenja nacionalnog pitanja na prostorima bivše Jugoslavije, a rješenje se sastojala u ignoriranju tog istog pitanja. Jednostavno je proglašeno kako je nacionalno pitanje riješeno i gotovo. Govori se kako je neki državni činovnik riješio pitanje vlastite neaktivnosti na način da je spise spalio u peći. Potom obavijestio nadređene da je sve riješeno. Spisi su zaista izgorjeli ali su problemi ostali. Neriješeno nacionalno pitanje eskaliralo je ratnim sukobom. Međunarodna zajednica, koja je poslije ratnih sukoba preuzela vlast u BiH, krenula je istim putem koji je i doveo do rata. Gotovo do u detalje kopira i primjenjuje sva rješenja bivše Jugoslavije. Na prostorima na kojima se nacionalni duh gušio stoljećima, on se ponovo guši, potiskuje i gotovo nasilno zamjenjuje građanskim konceptom. Nije ni moglo doći, a danas pogotovo, do prirodnog razvoja nacionalnog pitanja i njegova oslobađanja iz umjetnih stega. Upravo to je preduvjet formiranju normalnih međunacionalnih odnosa i suživota. Kao rezultat takve politike, već dugo se formira kvazinacionalan umjesto nacionalnog osjećaja, kao trajna opasnost miru i suživotu, kako je to u svoje vrijeme upozoravao i Stjepan Radić. Ujedno, to je i najveća povijesna greška u ustroju i vođenju BiH poslije zadnjeg rata. Kao rezultat uporno vođene pogrešne politike, kriza i kaos ponovo rastu iz dana u dan s očitim pogoršanjem međunacionalnih odnosa. Više nego ikada bjesne skrivene i malo skrivene, dapače očite, hegemonije, koje su postojale i ranije ali su se barem trudile prikriti se. Licemjerno se spominje građanski koncept države, a sve se dešava po nacionalnom ili bolje reći kvazinacionalnom konceptu. Grabi se prostor i etnički čisti, mijenja mu se vanjski izgled u skladu s nacionalnom ili kvazinacionalnom tradicijom, pokušavaju se mijenjati čak i podzemni vodni režimi formirani prije više stotina milijuna godina, formiraju se i mijenjaju jezici, nameću običaji… Gospodarstvo zamire i nestaje čak i kao vlastita imenica; ovisnost o lažnom milosrđu stranih zemalja sve je veća. Prosječan stanovnik BiH ujutro obuva talijansku cipelu, navlači talijansku ili francusku robu i jede računalom modeliranu hranu. Tvornice gotovo i ne postoje a vrtovi su zarasli u korov. Ne samo da se vlastitom vrtu ne vjeruje, već se i zaboravilo kako se zdrava, prirodna hrana proizvodi. Kada se u nas govori o krizi prehrane, tada se misli na inozemne laboratorije modelirane hrane i njihove kapacitete, dok su vlastiti vrtovi izgubili postojanje u mentalnom sklopu prosječnog stanovnika. Onog istog stanovnika koji je vrtu bio tradicionalno odan i zahvaljujući samo njemu često preživljavao. Čini se kako kriza u jednoj godini napreduje kao ranije za deset. U takvoj suludoj stvarnosti koju živimo samo se nacionalno pitanje proganja poput vještice. Gledajući tu čudnu igru vlasti i nacionalnosti, čovjek pogrešno misli kako je sve oko njega kaotično, zbunjujuće i s izgubljenim kompasom. Svaka ozbiljnija analiza, međutim, pokazuje suprotno. Što se zapravo događa u BiH Pažljiva analiza BiH stvarnosti i njena raščlamba na različite strukture i koncepte koji se u njoj kriju, potom sinteza u jedinstveni politički model, može dovesti do ispravnog razumijevanja stanja stvari. BiH stvarnost, u tom slučaju, prestaje biti enigmom, i postaje čak reprezentom europske stvarnosti i vjesnikom njene budućnosti. Nasuprot tome, površni pogledi mogu samo dodatno zamutiti i onako mutnu političku sliku stvarnosti i polučiti krive zaključke. Analizu aktualne situacije u BiH treba u samom početku osloboditi kaotične komponente stvarnosti, koja nastaje općom lijenosti političkog života i njene moguće uloge u prikrivanju stvarnog stanja stvari. Valja se, dakle, odmah pozabaviti onom drugom sastavnicom BiH stvarnosti i ne biti naivan u ocjeni, poput one: « to je Balkan» ili «tamo su još plemena» i sl. Jer, iz povijesti je znano, Balkan je mnoge naivne glave zabolio i mnoge mudre prevario. Ta druga, deterministička komponenta političke realnosti BiH, za analizu je jedino značajna. U njoj dominiraju dva temeljna koncepta: · Imperijalni, i · Hegemonijski. Ne želi se ustvrditi kako su ova dva koncepta jedina i kako drugi ne postoje. Međutim, sa aspekta razumijevanja aktualnih tendencija u reformi školstva i visokog školstva, ta dva koncepta su najznačajnija. Imperijalni koncept je, zapravo, zapljusnuo obale gotovo svih nacija i zemalja. Vremenski, a dobrim dijelom i prostorno, podudario se s postupnom ali sigurnom propasti dominacije bijelog čovjeka u svojoj tradicijskoj tvrđavi zvana Europa, ili, preciznije, Zapadna Europa. Propadanje te civilizacije je izazvalo nekontroliranu ili slabo kontroliranu seobu iz mnogoljudnih, u pravilu siromašnih zemalja, put te iste bogate Europe. Usisavanje tog svijeta poticano je i činjenicom jeftinoće takve radna snaga i mogućnosti značajnog doprinosa progresivnom bogaćenju prebogate Europe. Propast i bogaćenje su inače dva paralelna procesa koji prate završni stadij postojanja svake civilizacije (poput Rima). Povijest nas uči kako ni jedna civilizacija do sada nije našla put izlaska iz tog začaranog kruga, kruga koga čini propast s jed
28. 5. 2004

ZBORNIK "STOLAČKO KULTURNO PROLJEĆE" br. II

Zbornik "STOLAČKO KULTURNO PROLJEĆE" br. II. Izdavač matica hrvatska, ogranak Stolac. Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr. sc. Pero Marijanović. Naklada: 1000 primjeraka. Naslovnica: Nekropola stećaka na Radimlji.
11. 5. 2004

LIST "KRIK" UČENIKA SREDNJE ŠKOLE U NEUMU

Izišao je drugi broj lista «Krik» učenika Srednje škole «Neum».
6. 4. 2004

PISMO ZBORA STUDENATA SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Potaknuti nizom nepravdi prema Hrvatskom narodu u BiH, Zbor studenata Sveučilišta u Mostaru se oglasio javnim pismom, koga donosimo u cjelosti (kliknuti na više). Pismo bi trebalo shvatiti vapajem mlade generacije prema političkim potezima u oblasti Visokog školstva koje oni doživljavaju nepravdom prema Hrvatskom narodu u BiH.
5. 4. 2004

ENDEMIČNE I RIJETKE BILJKE PARKA PRIRODE BLIDINJE

"ENDEMIČNE I RIJETKE BILJKE PARKA PRIRODE BLIDINJE" autora Dr. sc. Čedomila Šilića. Edicija: Priroda BiH knjiga1. Nakladnik: Matica Hrvatska, ogranak Čitluk. Sunakladnik: Franjevačka kuća Masna luka. Glavni urednik: Mr. sc. Stjepan fra Petar Krasić. CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo. 581.9 (497.6 Blidinje)(084.1)
3. 4. 2004

NE MO?E SE NELJUDSKIM KLEVETANJEM STJECATI GRAĐANSKO POVJERENJE

NE MO?E SE NELJUDSKIM KLEVETANJEM STJECATI GRAĐANSKO POVJERENJE Članak je preuzet od skupine autora iz STOLAČKOG KULTURNOG PROLJEĆA br. 1, budući izvorno nije bio dostupan čitateljstvu u inozemstvu. Za pregledanje rada kliknite na više.
PrvaPrethodna 1  2  3  4  5 SljedećaZadnja


Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)