PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

 

Datum objave:  16. 1. 2006   


Autor: mr. sc. Milenko Krešić: CRKVA I DRŽAVA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ (1941.-1945.)

 

Autor: mr. sc. Milenko Krešić: CRKVA I DRŽAVA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ (1941.-1945.). Biblioteka Crkva na kamenu – knjiga br. 101. Mostar 2006. Stranica 128. Knjiga je prijevod magistarskog rada mr. Krešića kojeg je obranio na Pontificia Universita della Santa Croce u Rimu u proljeće 2004. godine. Sadrži 9 poglavlja: 1. Katolička Crkva između dva rata; 2. Uspostava NDH; 3. Reakcija Crkve na uspostavu NDH; 4. Uvjeti života katolika, pravoslavaca i muslimana u NDH; 5. Neslaganja i napetosti u odnosima između Katoličke crkve i NDH; 6. Srpsko stanovništvo i NDH; 7. Vjerski prijelazi; 8. Židovi i NDH; 9. Kraj NDH, zaključak, riassunto, bibliografija i popis imena. Cijena knjige: BiH = 15 KM + poštarina; HR= 70 kn + poštarina; EU= 15 eur + poštarina; Prekooceanske zemlje = 20 $ + poštarina. Može se naručiti na adresi: Don Milenko Krešić Župni ured Aladinići BiH-88367 Crnići Tel. 00387 63 350 088 [email protected]


Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)