PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

 

Datum objave:  13. 1. 2010   


POĐIMO U SRCE ZEMLJE HERCEGOVE: JAMA DVOGRLA, HRASNO, OPĆINA NEUM (1)

 

U slici i škrtoj riječi. Galerija slika, opcija više. Osnovni podaci o istraživanju: DVOGRLA JAMA POD BANJOM G. Hrasno, zs. Banja, BiH Istražili Feđa Čizmić, Tonći Rađa (SDŠ, 1989.g.). 22.08.2009. Ekipa: Domagoj Laušić, Dražan Mimica, Grgo Puljas, Tonći Rađa, Vedran Tomaš (SDŠ, Split) Vodiči: Vide Raguž-Čolić (zs. Podkula) Stanislav Vukorep (Čapljina) Na naslovnici: istraživačka ekipa ispred obiteljske kuće Vidike (Vide) Raguža (Čolić) i supruge Mande Raguž rođene Obad (drugi i treća s desna). Zahvaljujemo istraživačkoj ekipi, vodičima i domaćinima, obitelji Raguž. Posebno hvala gospodinu Tonći Rađa na susretljivošću i odobrenju objave fotografija na ovoj stranici!Dvogrla

 

Priprema i pozor

 

Sad!

 

Bože, što li me dolje čeka?

 

U podzemnom svijetu!

 

 

 
Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)