PRETRAŽIVANJE:  
  
 

STOJAN VUČIĆEVIĆ,
SABRANE PJESME, NAPRIJED ZAGREB i OGRANAK MATICE HRVATSKE METKOVIĆ
 
 
 

 


 

 


Nedstat Basic - Free web site statistics

 

Datum objave:  24. 9. 2009   


SREDNJOVJEKOVNI NATPISI STOLAČKOGA KRAJA (4), Marinka Šimić, Staroslavenski institut, Zagreb

 

Četvrti nastavak teksta.6. Tekstovi

Tekstovi se donose transliteracijom prema izdanju Marka Vege Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, s tim da su neki među njima revidirani prema izdanju Vinka Grubišića Grafija hrvatske lapidarne ćirilice i prema fotografiji.

Derani

1. (32)

a se leže herak?

na svoi bacini na plemenito(i)

Natpis na kamenoj ploči uz veliki kameni križ, poslije 1483. godine.

 

Opličići

 

2. (33)

† a se leži vukić? vukčić?

a usiče na n? mati radosava n? se

Natpis na nadgrobnom spomeniku u obliku dvostrukoga kamenoga sanduka, 15. stoljeće.

 

3. (34)

† a se leži božidara vukačić?

a seče grubač? kami

Natpis na spomeniku u obliku sanduka, oko 1477.

 

4. (35)

† a se seče grubač?

Natpis na ploči, oko 1477.

 

5. (36)

† a sei leži knez(?) radivoi vlatković?

u toi vrime naiboli muž? u dubravah? bih?

a vureb(a) lav?

sei seče grubač? kovač?

Natpis na visokom kamenom sanduku oko 1477. Prema mišljenju V. Grubišića, vureba bi trebalo biti v'reba, tj. malo neobičan znak za poluglas iza v.[1] Međutim, možda se ovdje ra
Fondacija Ruđer Bošković - Donja Hercegovina, sva prava pridržana (c)